Uw winkelmand is leeg.
Home > Informatie: Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Betaling ...

Eigendomsvoorbehoud:

1. Wij behouden ons het eigendom van geleverde zaken voor, totdat alle door ons gefactureerde bedragen met inbegrip van rente en kosten integraal zijn voldaan.

Reclames, aansprakelijkheid:

1. Reclames telefonisch of schriftelijk binnen 7 werkdagen. Indien tijdig en terecht is gereclameerd en koper de zaken, met onze toestemming en vergezeld van het ingevulde retourformulier, heeft geretourneerd, zullen wij hetzij voor gratis herlevering zorgdragen, hetzij de koper voor de terugontvangen zaken crediteren. Tot meer dan dat zijn wij nimmer gehouden.
2. Eenmaal aangebroken verpakkingen kunnen niet worden geretourneerd.
3. Het niet (voldoende) koel ontvangen van probiotica producten geeft geen recht op reclame. Deze producten overleven hogere temperaturen uitstekend, gedurende ongeveer een week.
4. Reclame schort betalingsverplichting niet op.
5. Onze aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van niet- of niet behoorlijke nakoming zal nimmer het netto faktuurbedrag der betreffende zaken te boven gaan.
6. Te late aflevering door Post NL of andere vervoersdiensten is voor risico van de ontvanger.
7. Het weigeren in ontvangst te nemen van een geplaatste bestelling bij aanbieding of het niet afhalen van een bestelling bij het postkantoor, schort betalingsverplichting niet op.
8. Als men zonder overleg producten terugstuurt, dan berekenen wij u hiervoor de nodige administratiekosten van 15 euro. Bij Nannycare berekenen wij de volledige verzendkosten plus 15 euro administratie kosten.
9. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden, indien een prijs die vermeld is foutief blijkt te zijn. Wij hanteren altijd adviesverkoopprijzen van de firma in kwestie.

Toepasselijk recht, acceptatievoorwaarden:

1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Door plaatsing van een bestelling verklaart koper zich bekend en akkoord met deze voorwaarden.

Voor advies kunt u ons telefonisch bereiken op
+31 (0)20 427 47 47
of stuur ons een email

Onderzoek bewijst dat mannen beter denken met een multivitamine!! | 11-03-15

Er is een heel interessant onderzoek gedaan onder mannen tussen de 30 en de 55 jaar (Psychopharmacology (ber...  meer

Waarom is magnesium zo belangrijk? | 11-03-15

Magnesium is één van de belangrijkste mineralen voor onze gezondheid, en één van...  meer

Algemeen Dagelijkse Hoeveelheiden (ADH). Hoeveel is genoeg? | 11-03-15

Je hebt waaschijnlijk gehoord van de term ADH. Het is de minimum hoeveelheid van verschillende mineralen en ...  meer

Waarom neem je vitamines? | 11-03-15

We horen vaak de bewering dat mensen al hun vitamines uit hun eten moeten halen en dat supplementen onn...  meer